Stadgar och policies

Här nedan finner du Västerås Ki-Aikidoklubbs viktiga styrdokument.


Årsmöteshandlingar

Klubbens årsmöte äger rum varje år under mars månad och är klubbens högsta beslutande organ. Alla tränande medlemmar samt föräldrar till tränande barn-& ungdomar har rätt att bidra med sin demokratiska röst på årsmötet. Här finnes viktiga dokument kring årsmöten.