Om Ki-Aikido

Vad är Aikido?

Aikido är en modern rörelsekonst som har utvecklats ur äldre japanska kampkonster som Ju-Jutsu och tagit starkt inspiration från samurajernas ideal. Träningen är mångsidig och inkluderar såväl andning, koncentration som koordination med både kropp och med olika redskap. Aikido betyder ”harmonins väg” och träningen syftar ytterst till att lära ut en metod för att förena kropp och sinne, samt lära sig att hantera stress och konfliktsituationer i vardagen – hitta lugn i rörelse. Aikido är också ett självförsvar såtillvida att den skapar ett sammanhang där kampmodellen omformas till andra alternativ – samförstånd, får ett stopp, etc. Med andra ord en kreativ rörelse- och konflikthanteringskonst istället för reaktivt självförsvar/kampsituation.

Ki- och andra inriktningar

Inom Aikidon finns olika inriktningar, likt Kristna kyrkor kan vara protestantiska och katolska kan Aikido Dojos (träningslokalen) vara inriktade på Ki-Aikido som oss eller Aikikai-Aikido, som är den vanligare av dem två. I Ki-Aikidon lägger vi extra fokus på kroppens Ki, balans och stabilitet samt andning. Våra tekniker är mer nedfilade och effektiviserade och vi gör inga höga falltekniker. Där skiljer vi oss stort från Aikikai som värdesätter stora rörelser och utfall för estestikens skull samt gör höga falltekniker. Annars finns mer likheter än skillnader mellan stilarna.

Hur går träningen till?

Ett träningspass pågår i en dryg timma. Träningen inleds med gemensam uppvärming och stretching och övergår sen till enkla övningar som efterhand byggs på och blir mer komplicerade. Aikido tränas på egen hand, med en eller flera partners, eller med träredskap som svärd (bokken), stav (jo) och kniv (tanto). Fallträning är grundläggande för att undvika skador och för att snabbt komma på fötter. Vi tränar barfota och i budodräkt, men vanliga oömma kläder går bra i början. De som visat att de är tillräckligt duktiga får som samurajerna träna i hakama, en vid byxa i svart eller blå. Ki-Aikido kan tränas i alla åldrar och tjejer och killar tränar tillsammans. Den som tränar regelbundet kommer med jämna mellanrum att visa upp sina färdigheter på en gradering. Tävling existerar däremot inte.

Vad får jag ut av detta?

Att träna Ki-Aikido övar förmågan att på ett både avspänt och effektivt sätt hantera komplicerade situationer. Träningen kan vara rolig och lekfull, krävande och utmanande. Du behöver inte vara vig eller ha en bra kondition för att börja. Alla kan delta i träningen på sin egen nivå och träna med varandra utifrån det. I takt med den ökade medvetenheten om sambandet mellan kropp och sinne blir rörelserna harmoniska och vackra. Regelbunden träning ger också bonuseffekter som bättre kondition, styrka, smidighet, uthållighet och kroppsmedvetenhet.