GDPR

Inledning

Vi på Västerås Ki-Aikidoklubb värnar om dina rättigheter och personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter och riktar sig till dig som är medlem eller målsman till medlem i Västerås Ki-Aikidoklubb. Vi följer Riksidrottsförbuntet (RF) och deras riktilinjer för personuppgiftshantering.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Denna policy omfattar behandling av personuppgifter som sker inom ramen för verksamhet bedriven av Västerås Ki-Aikidoklubb (802440-5451), Tallmätargatan 3A, 721 34 Västerås och är därmed också personuppgiftsansvarig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar eller bolagsordning, uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig lagstiftning, och för att kunna fullfölja våra åtaganden som förening gentemot dig som medlem, och som målsman till medlem.
Vi använder uppgifterna i informationsutskick via e-post och brev, för att göra uppföljningar och till graderingarnivåer. Uppgifterna är också viktiga för att föreningen ska få in bidrag för att kunna bedriva sin verksamhet och för att du som medlem ska kunna vara försäkrad på mattan.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

Idag lagrar vi adress, för- och efternamn, e-postadress, personnummer och telefonnummer för medlemmar. Som målsman sparar vi även din relation till medlemmen, ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi använder ett medlemsregister kallat SportAdmin där alla huvudsakliga personuppgifter samlas. Vi har även ett eget digitalt system där vi lagrar information om medlemmars individuella utveckligsbehov och graderingsnivåer. Dessa uppgifter kan även lagras på papper som används under träningspassen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge du inte valt att avsluta ditt medlemskap eller om det finns en laglig grund, vilket innebär så länge som det är nödvändigt för att fullgöra förpliktelser så som efterlevnad av kraven i gällande bokföringslagstiftning. Vi genomför en bedömning varje år om ändamålet med behandligen av personuppgifterna kvarstår eller om krav kvarsår enligt lag att spara dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig, hur vi använder dessa, hur vi lagrar dem och varför. Du har rätt att begära ett registeruttdrag med dina personnuppgifter skriftligen och du har även rätt att få dina uppgifter borttagna ur vårt register.

Förändringar i policyn

Innehållet i policyn kan förändras i takt med att vi förbättrar och utveckar vår verksamhet, och publiceras då i detta dokument.