Styrelsen

BIld saknas
Ordförande, trygghetsombud
Henrik Sankala
BIld saknas
Vice ordförande
Erik Faxén
BIld saknas
Sekreterare, webmaster
Joakim Åling
BIld saknas
Kassör
Mikaela Rydelius
BIld saknas
Vice kassör
Lars Hägglund
BIld saknas
Ledamot
Susie Forsström
BIld saknas
Ledamot
Annika Olsén
BIld saknas
Suppleant
Amos Blomkvist
BIld saknas
Suppleant
Thorsten Rink
BIld saknas
Suppleant
Patrik Strand
BIld saknas
Suppleant
Lars Uhlander