Graderingar

Här nedan kan du följa och överblicka din resa genom Europeiska Ki-Aikidons graderingssystem från Ki no Kenkyukai Musubi. Vilken är din nästa grad? Vad är ditt satta mål? Ki-Aikidons grader handlar bara självutveckling och du styr mycket av resan själv med hjälp av våra instruktörer och medtränande.

I Ki-Aikidon följer du två graderingsskalor parallellt; Kyu-grader och Ki-grader. Kyu-grader fokuserar på att bemästra ett antal Hitoriwaza/Kator (enmanstekniker) och Kumiwaza/Tsuzukiwasa (tekniker med medtränare). Ki-grader fokuserar på att bemästra din inre Ki och stabilitet med olika balans-och andningstekniker.


Barn-& Ungdomsgraderingar med bälten

Barn och ungdomar har anpassade grader och färgade bälten att bära för att visa vilken grad som uppnåts. Efter 6-kyu sammanfaller graderingarna med den vuxna men fortsätter med färgbälten. Vid 2-kyu får även ungdomar bära hakama.


Vuxnas graderingar till svart bälte

Normalt har inte Aikidon färgade bälten förutom svart bälte. Börjar du som vuxen följs traditionen att bära vitt bälte fram till svart bälte. Vid 3-kyu får du lov att inom klubben och inför klubbens instruktörer ”övningsköra” att bära hakama. Den som uppnått graden 2-kyu får bära hakaman med stolthet även utanför klubben vid besök i andra klubbar och på läger. Fr. o m. 2-kyu kan man delta på träning för avancerad nivå.


Dan-graderingar

Shodan, svart bälte är inte slutet, utan bara början på resan av graderingar på avancerad nivå. Fram till Yondan (4e dan) finns det bestämda graderingstekniker att bemästra. Därefter från 5e Dan och uppåt saknas det graderingssystem. Istället erhålls dessa genom nominering och belöning för deras tid, engagemang och bidrag till Ki-Aikidon.


Nedladdningsbara graderingskartor