Lördagen den 25 mars kl 14.00 hålls Västerås Ki-Aikidoklubbens årsmöte, på plats i träningslokalen. Det bjuds på fika.

🌸 Använd din demokratiska rätt
Alla är välkomna att delta och engagera sig eller bara lyssna. Tränande medlemmar som föräldrar till tränande barn och ungdomar är högst uppskattat att ni är med.
Idrottsföreningar är svensk demokratis gräsrötter, då det är det närmaste sammanhanget för många att få delta, känna på och kunna påverka i en demokratisk process. Årsmötet är klubbens högsta styrande organ och en viktig del i demokratiarbetet i klubben där medlemmarna kan sätta agendan som klubbens styrelse skall följa och förvalta det kommande verksamhetsåret.

Kallelsen med dagordningen kan du ladda ned här:

🌸 Motioner – Dina förslag
Det är dags att börja skicka in skriftliga förslag som årsmötet ska behandla. Mall att fylla i digitalt eller att skriva ut och fylla i hittar du här nedan. Motioner skall vara inlämnade senast 21 februari.

Den 22 februari kommer styrelsen att behandla alla inkomna motioner för att hinna förbereda dem till årsmötet.

Mejla motioner till info@vasteraskiaikido.se eller skriv ut och lämna över till närmast tillgängliga styrelseledamot.

🌸 Engagera dig i styrelsen
Styrelsen behöver alltid engagerade medlemmar som kan hjälpa till att hålla klubben igång för oss alla. Är du intresserad? Kontakta valberedningen via mejl info@vasteraskiaikido.se.