På söndag 14 augusti kl 13.00 har vi gemensam städdag i dojon med vår samboklubb Västerås Ju-Jutsu klubben. Vi är tacksamma för alla medlemmar som är villiga att hjälpa till!

Kategorier: Information