🌸 På styrelsemötet igår, den 8:e september, beslutades att, klubben kommer att fortsätta följa de förhållningsregler som tagits fram, terminen ut.

🌸 Styrelsen följer aktivt den fortsatta utvecklingen av pandemin och arbetar kontinuerligt för att klubbens verksamhet skall följa de rekommendationer som råder.

/ Styrelsen

Kategorier: Information

Joakim Åling

Webmaster