Nu är vårterminen igång till fullo och vi i styrelsen vill uppmärksamma er om att det även innebär att det är ”Årsmötessäsong”.

Hur du kan påverka:
Årsmötet är vår idrottsförenings högst beslutande organ. Vår idrottsklubb är en öppen demokratisk ideell förening där alla medlemmar har rätt att komma till tals, engagera sig och påverka! Inför årsmötet kommer det att ske på två sätt:

🌸 Skicka in motioner.
– En motion är ett formellt förslag från en eller flera medlemmar i klubben att ta upp på årsstämman. En motion kan inte vara anonym, men däremot kan den kompletteras med namnlista från fler personer i klubben som stödjer förslaget.
– Styrelsen själv lägger också förslag till årsstämman. Då kallas det för ”Proposition”.
– Osäker på hur man skriver en formell motion? Ladda ner den färdiga mallen i docx-filformat, följ instruktionerna, fyll i och skicka in! Mycket enkelt!

– Motioner mejlas till Ordförande Lars Hägglund på larsh21@hotmail.com, senast den 22 februari.

🌸 Anonyma enkäter – Under en vecka 6-7 i februari kommer alla som tränar samt föräldrar till barn/ungdomar som tränar, att få svara på enkät i Dojon. Resultatet kommer att tas upp på årsstämman. Inkommer ett anonymt skrivet förslag som styrelsen finner bra och viktigt så kommer styrelsen själva att skriva en proposition om förslaget.

Valberedelsen
Det är också tid för valberedelsen att lägga ut förfrågan om medlemmar som kan tänkas ställa upp i styrelsen kommande mandatperiod. I år är Huvudinstruktör Jan Eriksson valberedning.

Sista möjliga dag för intresseanmälan är 6 mars. Den 7 mars skall förslagen vara inlämnade till styrelsen. Men det är också möjligt att yttra intresse på själva årsstämman också.
Kontakta Jan: E-post tillinge@tele2.se eller mobilnr 070-994 81 23.

Framför allt är det suppleantplatserna som skall fyllas. Suppleant betyder reserv-ledamot. Vi har 5 suppleanter som sitter 1 år i taget. Som suppleant är det frivilligt att gå på styrelsemötena efter egen förmåga. Du är med i styrelsens alla digitala kommunikationskanaler och får direkt yttranderätt. Du kan också efter förmåga ta på dig ansvarsuppdrag och vara med och utveckla klubben!

Årsmötet
I år är årsmötet/årsstämman lördagen den 21 mars, kl 14.00.
Vi provar att lägga det på en lördag i förhoppning att vara mer tillgängligt för fler medlemmar.

För frågor och funderingar (samt skicka in motioner) kontakta ordförande Lars Hägglund: E-post larsh21@hotmail.com eller mobilnr 076-83 10 101.

Välkomna!

Kategorier: Information