Det är en vecka kvar till klubbens årsmöte, som äger rum tisdagen den 23 mars med start kl 19.00. Både online på distans via gratistjänsten Jitzi Meet via webbläsare och mobilapp och på plats i dojon på Tallmätargatan 3A.
Ingen föranmälan krävs.


Idag ska alla registrerade medlemmar ha fått alla årsmöteshandlingar utskickade via e-post, för att i god tid innan årsmötet hinna läsa. Dessa dokument skall röstas om att godkännas av er medlemmar. Dessa består av:

  • Verksamhetsberättelse – Läsning om allt som har hänt i klubben det gångna året.
  • Kassaberättelse – Tabellredovisning och förklaringar om klubbens ekonomi det gångna året.
  • Verksamhetsplan – Våra uppsatta mål hur vi ska fortsätta att driva och utveckla klubben kommande året.
  • Budgetplan – Den budget / ekonomiska fördelning som styrelsen föreslår att använda kommande året.
  • Dagordning – Den struktur som årsmötet skall följa. Samt översikt på föreslagna personer till val och omval till styrelsen av valberedningen.
  • Inkomna förslag som ska diskuteras och röstas om.
  • Det medkommer även en ordlista med matnyttig information om hur ett årsmöte går till som hjälpmedel, så att alla kan vara med på lika villkor.

Har du mot förmodan inte fått e-post med årsmöteshandlingarna skickade till dig under tisdagen 16 mars? Hör av dig till ordförande Lars Hägglund på mejl larsh21@hotmail.com så fixar vi det.

Kategorier: Information