Distansträning hemma för vuxna på försök

Vi kommer att på prov att hålla i distansträning för vuxna genom videolänk online via den fria mötesapplikationen Jitsi Meet, tisdagarna 2/2 och 16/2 i februari. Kl 18.30-19.45. Är det ett lyckat koncept kommer vi att fortsätta med detta!Det är instruktörerna Lars Hägglund med assistans av Amos Blomkvist som kommer Läs mer…

Kallelse till Årsmöte och motioner

🌸 När, var & hurHärmed är alla medlemmar i Västerås Ki-Aikido klubb kallade till årsmöte. Årets årsmöte kommer att hållas tisdagen den 23 mars, klockan 19.00,och kommer att hållas online på distans via den fria mötesapplikationen Jitsi Meet. Anslut dig gärna 5-10 minuter före så att vi kan starta vid Läs mer…

🌸 En glad nyhet

Vi vill gratulera vår huvudtränare, Jan Eriksson! Han har i dagarna erhållit graderingsrätten till ”Nidan” av Kenjiro Yoshigasaki Doshu , vilket är den andra graden av svart bälte.Jan har tidigare haft graderingsrätten till och med ”Shodan”, vilket är första graden av svart bälte.Detta innebär också att han även erhållit graderingsrätten Läs mer…

Viktig information

På grund av pandemin har styrelsen beslutat att för närvarande ställa in all träningsverksamhet i Dojon. Nu inkluderat även barn- och ungdomsträningen.Styrelsen följer aktivt utvecklingen i samhället och vi återkommer med ytterligare information inom kort, i samband med att terminsbrev kommer att skickas ut. Hälsningar,Styrelsen

Jul & nyårshälsning

Vi från Västerås Ki-Aikidoklubbs styrelse vill hälsa er alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! ❤️ 🦠 Vi har fortsatt bevakning av FoHM rekommendationer, samt har direkta samtal med Region Västmanlands ansvarige smittskyddsläkare Jan Smedjegård. Vi hoppas lika mycket som er att vi vuxna medlemmar ska kunna fortsätta Läs mer…

Terminsstart HT2020

Terminen börjar fredagen den 28 augusti inumhus i dojon. Obs. Ingen mer utomhusträning på tisdagar innan terminsstarten. (18/8 och 25/8.) Samtliga medlemmar ska ha fått detta terminsstartsbrev för HT2020 i sin mejl idag. Vi publicerar det även här och på facebook som bilder.

VIKTIGT MEDDELANDE!

Vi är ledsna att meddela att Linda Holiday har valt att ställa in sin Europa tour i sommar pga corona virus 🦠 pandemin. Linda Holiday skulle ha besökt oss i Västerås Ki-Aikido och ha läger torsdagen den 11 juni senare i år.